NVUI logo

Voldum-Hallen er en selvejende institution og har hjemsted i Favrskov kommune. Formålet med Voldum-Hallen er at drive idrætshal i Voldum til brug for idræt, motion, skole, derudover tilstræber vi at byens samlingspunkt for f.eks. ungdomsarbejde, møder, kunstudstilling, foredrag m.m.

Kapital tilvejebringes ved drift af Voldum-Hallen, gennem kontingenter, tilskud fra private, tilskud fra offentlige myndigheder, samt eventuelle lån.

Medlemmer af institutionen betaler et mindre årligt kontingent (100 kr.) og vedkender sig derved institutionens vedtægter. Medlemmer vælger bestyrelsen og er med til at bestemme fremtiden for Voldum Hallen.